Associació Cultural
FONS JOSEP TORRENT BUCH

 

TÈCNICA

TÈCNIQUES, ÈPOQUES, ESTILS …I ÀMBITS

Parlar d’estils i èpoques amb aquest artista és complicat, si bé és veritat que molts altres grans mestres, es poden relacionar per èpoques i estils lligats aquestes. En Torrent Buch és “diverteix” barrejant-ho tot. A tall d’exemple descobrim obres de caràcter Surrealista en èpoques i amb tècniques ben diferenciades. Sobretot entre els anys 1940 i 1970, anys que, per una banda, és on es marca el creixement i coneixement de l’artista, i per l’altre la popularitat d’aquest. No és d’estranyar, doncs, que en tota aquesta efervescència vital i social, Torrent Buch experimenti amb tot el que té al seu abast. Fa servir el pinzell, l’espàtula, el llapis, el carbonet, el pastell, ceres, tinta i fins i tot retoladors.

Per altra banda, explicar que no és qüestió simplement d’estils, és la mateixa tècnica aplicada en cada obra la que marca de manera inequívoca l’empremta de l’artista, influenciada com no pel seu entorn social i temporal.
El que marca més l’època de cada obra de l’artista, és sens dubte el color i la llum que se’n desprèn d’aquestes. Aquí sí que es pot datar una obra per aquestes dues darreres característiques, aquestes diferències en les seves obres, són marcades per un fet molt distant del que vol representar la cultura de l’art, aquestes venen definides per l’economia de l’artista. Va tenir moments en la seva trajectòria vital on s’esgotaven els recursos materials; pintures, suports, etc. I això es reflecteix de forma directa en l’obra. Si no disposava més color groc… menys llum, més tons blavosos… (època blava?)

Cal pensar i posar-se en el context temporal, recordar que viu en pròpia persona la Guerra Civil, camps de presoners, servei militar al Marroc, els gairebé vint anys de la postguerra, després el fenomen de l’arribada del “boom” turístic i finalment estabilitat econòmica per a ell i la seva família. I sempre, sempre vinculat amb la pintura i l’Art. Mai va deixar la seva passió per les vicissituds dels temps que li van tocar viure.

Per això, més que veure èpoques i estils, es mostren àmbits artístics on Torrent Buch és més constant amb la creació d’obra.

AFJTB

Autoretrat. Josep Torrent Buch.

 “La pintura, per a mi, ha estat l’ànima de tot”

ÀMBITS CREATIUS

Us posem com a mostra d’exemple, obres de les èpoques més singulars l’artista, els estils i les tècniques són diverses, però, així i tot, segueixen un patró, ja sigui per les condicions socioeconòmiques, com pel mateix creixement personal i professional de l’Artista.

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

Aquarel·la sobre paper. 1947

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

Sense tìtol. 1938-39
Llapis i carbonet sobre paper.

 

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

“La visió del nàufreg” 1941.
Aerògraf sobre paper.

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

“La serp del desigt” 1968.
Oli sobre tela.
Tècnica d’espatula.

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

“El petó de la nit” 1968.
Oli sobre tela.
Tècnica d’espatula.

SURREALISME

Si potser existeix un estil ben diferenciat que el mateix artista l’anomena “Impressionisme expressat” i que és el majoritari en la seva obra; és el Surrealisme. Torrent Buch beu d’aquest nou corrent ja a mitjans dels anys 1933 a Barcelona i es queda amb la idea d’experimentar-hi. Aquesta “experimentació” comença a finals dels anys trenta, en el context de la Guerra Civil Espanyola, crea més treballs d’aquest estil i és tot just després, fent el servei militar obligatori al Sàhara del Marroc. Deixa un temps aparcat aquest estil fins anys 1960-70 on es va consolidar la creació d’obres Surrealistes i Abstractes, obres que estaven a la venda en la seva galeria de Platja d’Aro.

Autoretrat 1967.
Oli sobre tela.
Tècnica d’espatula i pincell.

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Llapis sobre paper. 1927  (Tenia 12 anys)
Escola d’Arts de Sant Feliu de Guíxols

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Llapis sobre paper. 1932
Escola d’Arts de Sant Feliu de Guíxols

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Tinta (plumilla) sobre paper. 1936-39
Retrats de comandaments i oficials Republicants durant la Guerra Civil Espanyola.
Retall de públicació en premsa escrita de l’època.

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Aerògraf i llapis sobre paper. 1940-42
Retrats de soldats i personatges durant el seu període servei militar forçós al Marroc.

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Autoretrat. 1945-50
Oli sobre Tela.

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Retrat de la seva muller. 1961
Oli sobre Tela.

RETRAT

Una de les fonts d’ingressos dels artistes pintors més recurrents són els retrats per encàrrec. Torrent Buch no defuig d’aquesta oportunitat, ni tant sol ho fa per obligació pecuniària, és una habilitat amb la qual gaudeix plenament; de fet un dels premis que guanya a l’escola de belles de La Llotja de Barcelona és amb un retrat.

Aquesta habilitat innata el traurà de moltes situacions amoïnades, sobretot en temps de la Guerra Civil, en el camp de presoners al sud de França, a la presó de Figueres i en el servei militar al Marroc. Canviant retrats per menjar, per aconseguir millor sopluig, en definitiva per tenir millors condicions en uns moments en què les condicions mínimes per viure eren gairebé inexistents.
Més tard, fa servir la seva passió de retratista per poder, ara sí, finançar-se i continuar creant lliurement la seva obra pictòrica.

Retrat del seu fill. 1978
Sanguina i llapis sobre tela.

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Oli sobre Tela.
Platja Sant Feliu de Guíxols. 1980. Espautla

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Aquarel·la sobre paper. 1927 (12 anys d’edat)

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Oli sobre Tela.
Sant Feliu de Guíxols. 1955. Pincell

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Sangina sobre cartró entelat.
S’Agaró – Costa Brava. 1980

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Carbonet sobre paper. 1970

PAISSATGE-MARINA

És remarcable destacar que els artistes han estat majoritàriament relators del seu entorn tant social com paisatgístic, és aquest entorn que els hi dona la inspiració. Torrent Buch, n’és un clar exemple en aquest sentit, té l’habilitat de prendre un instant d’una situació concreta com pot ser una posta de Sol sobre el Mediterrani, uns pescadors estirant una barca a la platja, etc. I plasmar-ho sobre una tela en blanc.
Alhora també es converteix en això, en relator de com evoluciona el paisatge, la Costa Brava, l’entorn urbà, etc. Mirant les seves obres es denota com ha canviat tot aquest entorn de la Costa Brava en els darrers cinquanta anys del segle XX.
Fruit d’aquesta intensa producció artística i centrada en els paisatges marins de la Costa Brava -marines-, la premsa especialitzada en Art dels anys 1950-60 l’anomena el “Pintor de la Costa Brava”. Més del 75% de la seva obra són marines.
Ho fa, com sempre ho ha fet, aplicant totes les tècniques al seu abast: Dibuix, Oli, Aquarel·la, Carbonet, Sanguina, pastell, etc. Només es poden diferenciar les èpoques, bé, per la variació pròpia de paisatge, bé, per la “llum” de les seves obres.
Torrent Buch defineix el seu estil com un mena “d’Impressionisme expressat en sentiments”

Oli sobre tela, 1985
Cala Vigatà – Sant Elm

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Oli sobre Tela. 1975
Sardana.

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Aquarel·la sobre paper. 1927
Carrer Girona. Sant Feliu de Guíxols

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Rambla, 1956
Oli sobre tela.

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Marroc, Villa San Jurjo (Alhucemas) 1941-42
Llapis sobre paper

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Palma de Mallorca 1947-50
Oli sobre tela.

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Apunt. Tinta sobre paper
Festa Major. SFG.

SOCIAL

La vida social d’en Torrent Buch és d’una intensitat aclaparadora, donaria per fer un llibre a part. No és un artista tancat en si mateix, ho demostren les seves obres, és extravertit, participatiu i engrescador. Pinta també els esdeveniments quotidians, sobretot els lligats amb l’art de la pesca, també espais urbans significatius per a ell, mercats, rambles, carrers, esglésies, etc. I ho representa talment com ho veu?, probablement no. Sempre hi ha un punt d’alteració, de modificar, de treure o posar quelcom que sobra o falta; els artistes tenen aquest do, i ho aprofiten en benefici propi, si s’escau l’oportunitat. D’aquí que ell ja ho diu; “Faig un impressionisme expressat”

 

Oli sobre tela. 1948
Barcelona

EXPOSICIONS

ANYS CREANT OBRA

OBRES VENUDES

Translate »